menu

Náhrobek pro urnový hrob 2013

beton, skutečné otisky pozůstalých rodinných příslušníků
nerez, jméno a otvory na světlo svíček