menu

Aktuálně
13.9. Premiéra představení Kotiläksy, více v levém sloupci- Divadla
<

Každý den/ Every day

Od 7.11.2015 obnovuji projekt Každý den
Proč?

Potkat se denně s dílem a osudem osobnosti, která svůj život vyplnila něčím výjmečným, má léčivý efekt na duše scvrklé nejistotou, promoklé smutkem, zesláblé beznadějí a vyplašené strachem z budoucnosti. Setkání s nimi povznáší duši, která je v současné době jako malý plamínek pod velkými poleny strachu.Potřebuje rozfoukat , aby ho polena svým objemem a tíhou nezadusila, aby se plamen lidskosti rozhořel . Právě k tomu léčivému setkání bych ráda kresbou a krátkým komentářem na Facebooku napomohla.

reportermagazin.cz/protest-musi-trochu-bolet/
http://www.undg.cz/1923/jana-bacova-kroftova-stavim-si-svou-vlastni-armadu/

Projekt Každý den skončil po ročním trvání 7.11.2014
Nyní armádu osobností doplňuji nepravidelně.

Ranní skici osobností narozených tento den.
Každý den, dokážu něco dělat každý den?

Morning sketches of famous people, who were born today.
Every day, can I do it every day?

Každý den
Projekt vznikl spontánně z nahromadění negativních pocitů skepse, smutku na základě pozorování aktuálního politického dění.Rozhodla jsem se, že si zlepším náladu tím , že si Každý den připomenu, někoho, kdo byl něčím výjimečný a inspirativní, někoho, na koho stojí za to se dívat.

Dokážu něco dělat každý den, celý rok?
Každý den ráno vytvořím kresbu osobnosti toho dne narozené , podle fotografie na internetu nalezené. Výběr podléhá mé osobní sympatii a znalosti, či zkušenosti s dílem osobnosti. Vybírám osobnosti kladné a inspirativní, poté kresbu ukládám na moji webovou stránku a sdílím ji veřejně na facebooku na stránce Každý den.
Projekt Každý den je pro mě především o skutečnosti našeho každého dne z hlediska prožitku, rituálu, kázně, koncentrace,kontaktu, inspirace osobností, sdílení s lidmi atd.atd. atd..Jde mi právě o ten Každý den! A to zkoumám

7.3.2014
Od 7.11. 2013 zbrojím. Sestavuju armádu proti hlouposti, agresivitě, nenávisti, závisti, sobectství, aroganci, zbabělosti, neznalosti souvislostí, neschopnosti rozeznat dobré a zlé, pošetilosti, nelásce, netoleranci..Stavím ji proti nám všem , stavím ji i proti sobě a svým nedokonalostem. Stavím ji na naši ochranu. Stavím ji proti všem současným agresorům, kteří popírají demokracii, humanismus, lidská práva. Každý den přidám jednoho ozbrojence, armáda sílí!!!!

Myší rolujte dolů :-)

7.11.2014 konec projektu 416 obr. 12. měsíc 400 portrétů 300portrétů 8.měsíc Jean- Paul Sartre M.C.Escher 260 portrétů