menu

Přečtěte knihu a vydejte se s ní přímo na Staroměstské náměstí. Průvodce Prahou pro děti od 6 do 13let, tentokrát Staroměstské náměstí - kniha plná příběhů ze staroměstské historie + Pátrací sešit s hrou + mapa.

autor konceptu a ilustrací Jana Bačová Kroftová
text Vladimíra Lenertová
grafická úprava a sazba Jana Vahalíková

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ke každému kompletu je možné objednat si a koupit pátrací sešit navíc á 99,-

janabacovakroftova@seznam.cz
tel. : 604925464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tato kniha vznikla díky grantu Ministerstva kultury ČR, projektu Čtení pomáhá a díky supervizi nakladatelství Pasparta , o.p.s.
Jako svou 1. publikaci vydaly vlastním nákladem Jana Bačová Kroftová a Vladimíra Lenertová
tisk Nakladatelství Pasparta, o.p.s.- sociální podnik zaměstnávající lidi s poruchou autistického apektra, jehož zakladatelem je Apla Praha